Windows and Office

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Giáp thìn, với phương châm: mang “Tết yêu thương, Xuân nhân ái” đến mọi nhà, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam đã có Thư kêu gọi các Cơ quan, Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân và đã được quí Cơ quan, Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Thường trực Hội, Trung tâm BTNN và TEKT tỉnh xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của quí Cơ quan, Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm...


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giao ban công tác hội 6 tháng đầu năm 2024

Người đăng: Da Cam Quảng Nam Ngày đăng: 03/07/2024 Lượt xem:: 37

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức giao ban công tác hội 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 03/7/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức giao ban công tác hội 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, do ông Trần Anh Tuấn- TUV- Phó chủ tịch UBDN tỉnh chủ trì, tham dự với hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, sở Nội vụ, Lao động -Thương binh và xã hội, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giáo dục Đào tạo, Văn phòng UBDN tỉnh… và đại diện lãnh đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ…


Ông Trần Trần Anh Tuấn- TUV- Phó chủ tịch UBDN tỉnh chủ trì giao ban công tác hội

Tại hội nghị giao ban, các tổ chức hội đã báo cáo hoạt động công tác của các hội trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2024 và những kiến nghị đề xuất liên quan đến hoạt động công tác hội… sáu tháng đầu năm 2024, các hội đã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các hội quần chúng. Vai trò hoạt động của hội quần chúng được quan tâm, thực hiện tốt việc phân công, giới thiệu cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực vận động quần chúng để tham gia công tác ở các hội. Công tác quản lý Nhà nước đối với các hội luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện để các hội hoạt động có hiệu quả; tổ chức tốt công tác giao ban với các hội để nghe phản ánh tình hình hoạt động và có giải pháp phù hợp nhằm đưa hoạt động của hội theo đúng điều lệ, quy định của pháp luật.

Hoạt động của các hội luôn được đổi mới về nội dung, phương thức, thường xuyên củng cố tổ chức, phát triển hội viên, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng. Các tổ chức hội đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thu hút nhiều dự án phục vụ đời sống dân sinh, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các dự án đem lại hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt công tác khảo sát các đối tượng là thành viên, hội viên đề nghị giải quyết chế độ, chính sách. Các hội đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động cùng với chính quyền các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần đáng kể trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp  phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Để thực hiện hiệu quả công tác hội sáu tháng cuối năm 2024, các tổ chức hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tổ chức hội cần có kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác hoạt động hội ở cơ sở đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hội để hoạt động công tác của các hội quần chúng đáp ứng kịp thời nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, chăm lo kiện toàn công tác tổ chức hội ở các cấp; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của các hội quần chúng và hội viên. Hoạt động của hội phải xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của hội viên, tập hợp hội viên và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội để góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.




Tác giả: Nguyễn Phước Khanh

Nguồn tin: Tỉnh Hội

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập

000087943

Năm này: 56329
Đang online: 30
Tổng số lượt truy cập: 87943